Publiceringsdatum: 21 augusti 2020

Senast uppdaterad: fredag 11 september, 14.03

Ny ansökningsomgång

för Klimatklivet i september

Närbild av grön laddstation för elbilar med tre slangar.

Laddstation för elbilar. Foto: Mostphotos

Satsningen Klimatklivet öppnar åter för nya ansökningar den 21 september. Investeringar i fossilfria lösningar är fortsatt en nödvändig del i arbetet för en hållbar utveckling i Norrbotten.

Efter det inställda ansökningsfönstret för Klimatklivet i maj hoppas nu Länsstyrelsen på desto fler ansökningar till Klimatklivet i höstens omgång.

- Det kan säkert kännas tufft för många organsiationer att satsa på omställning just nu. Men det gäller att se möjligheterna för arbetstillfällen och tillväxt i ett fossilfritt Norrbotten, säger Ida Wanhatalo, handläggare för Klimatklivet på Länsstyrelsen.

En åtgärd som ofta fått stöd i Klimatklivet är att byta ut fossila bränslen mot bioolja, pellets eller andra förnybara bränslen. Publika laddstationer för elbilar är en annan. Stödet kan dock inte ges till investeringar för förnybar elproduktion eller verksamheter som handlar med utsläppsrätter, om det inte handlar om spillvärme.

- Vi rekommenderar alla intresserade att i god tid innan ansökan ta kontakt med oss på Länsstyrelsen för rådgivning. Exempelvis är det viktigt att i sin ansökan kunna påvisa beräknad utsläppsminskning per investerad krona, betonar Ida Wanhatalo.

Sista tidpunkt för ansökan i denna omgång är den 30 september kl 17.00.

Bakgrund

Klimatklivet är ett nationellt stöd riktad till åtgärder som minskar utsläpp av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De som har rätt att söka investeringsstöd för lokala och regionala projekt är företag, kommuner och andra organisationer.

Logo gul balgrund med svart text "klimatklivet"

Kontakt