Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

2,7 miljoner till integrationsprojekt i Norrbotten

Foto: Mostphotos

Tre kommuner i Norrbottens län har beviljats bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

I år kommer länsstyrelserna totalt att fördela över 66 miljoner kronor till insatser i kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter för nyanlända invandrare och asylsökande.

En av årets prioriteringsgrunder har varit insatser som riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn. Insatser som stöder språkinlärningen för denna målgrupp är särskilt prioriterad.

– Det är en viktig prioritering att satsa på föräldralediga och andra personer med små barn. Det känns därför jättebra att hela 53,8 miljoner av projektbudgeten har gått till den typen av insatser. Det är en ökning med nästan 10 miljoner jämfört med förra året, säger Niclas Olstedt, samordnare utvecklingsmedel vid Länsstyrelsen i Jönköpings län. En annan prioritering har varit insatser där kommuner samverkar med idéburen sektor. Drygt 48 miljoner av anslagsposten har gått till insatser som sker i ett sådant samarbete.

I Norrbotten var det precis som tidigare år konkurrens om medlen. Tio ansökningar om sammanlagt 5 257 000 kronor kom in till Länsstyrelsen. Samtliga beviljade insatser riktar sig till eller underlättar på något sätt deltagande för föräldralediga eller personer med små barn.

Två av kommunerna kommer att genomföra insatserna i samverkan med organisationer inom den idéburna sektorn.

Kontakt