Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stöd till kulturmiljöprojekt kan bredda bilden av länets kulturarv

Lyftkran i stadsmiljö vid hamn med snö och is

Gamla hamnkranen i Luleå är ett av 1900-talets kulturarv som fått kulturmiljöstöd för bevarande. Foto: Mostphotos

Länets kyrkstäder är värdefulla kulturmiljöer som ofta vårdas och bevaras med stöd av kulturmiljöbidrag. Men bilden av länets kulturarv kan breddas med fler ansökningar till andra typer av miljöer i Norrbotten menar Länsstyrelsen.

Varje år fördelar Länsstyrelsen omkring 9 miljoner kronor till vård och förvaltning av värdefulla kulturmiljöer i Norrbotten. Kyrkstäderna i Gammelstad och Arvidsjaur sticker ut som stora bidragsmottagare i statistiken för den senaste ansökningsomgången. Men det är mindre vanligt att ansökningar rör 1900-talets kulturmiljöer och kulturhistoria.

- Det är positivt att engagemanget kring kyrkstäderna är stort för de är viktiga, säger Sara Vintén kulturmiljöhandläggare på Länsstyrelsen. - Men vi skulle gärna se fler ansökningar som rör industrimiljöer, flerbostadshus i tätorter eller annat som breddar bilden av länets kulturarv, betonar Sara Vintén.

Bidrag beviljas inte bara till arkeologiska insatser, byggnadsvård och bevarande. Länsstyrelsen stöder också projekt som tar fram och sammanställer kunskap och gör information om kulturarvet tillgänglig för allmänheten. Det kan vara exempelvis programverksamhet, informationsskyltar eller kommunala kulturmiljöutredningar.

- Vi vill gärna stötta fler informationsprojekt som lyfter fram nya och oväntade perspektiv på våra befintliga kulturmiljöer. Det kan vara att ge röst åt en glömd historia eller att levandegöra en miljö på ett annorlunda sätt. Till exempel saknas ofta barnens och kvinnornas perspektiv.

Kulturmiljöstödet kan sökas av såväl enskilda personer som företag, föreningar och andra organisationer. Sista ansökningsdag är den 1 oktober 2020.

Kontakt