Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya gränsöverskridande projekt

Foto: Länsstyrelsen

14 nya gränsöverskridande samarbetsprojekt mellan länderna på Nordkalotten och nordvästra Ryssland.

Den gemensamma övervakningskommittén för Kolarctic CBC beslutade den 23 juni 2020 att bevilja 14 nya mikroprojekt.
Projekten ska samverka kring bland annat turism, utredning av laxsjukdomen Gyrodactylus salaris, övervakningssystem med drönarteknik i gruvor samt utbildning av maskinförare i ekologisk miljöåterställning i vattendrag och våtmarker.

— Målsättningen är att mikroprojekten ska leda till större genomförandeprojekt i nästa programperiod inom Kolarctic samarbetet, säger länsrådet Johan Antti, ledamot i den gemensamma övervakningskommittén.

Kolarctic CBC-programmet stödjer gränsöverskridande samarbetsprojekt mellan länderna på Nordkalotten (EU-medlemsstaterna Sverige och Finland) samt Norge och nordvästra Ryssland.
Det övergripande målet är att främja en hållbar ekonomi och en attraktiv region, där invånare och besökare kan ta del av den arktiska naturen och att naturresurserna används på ett hållbart sätt.

Kontakt