Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så många björnar får fällas

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen i Norrbotten fattar beslut om licensjakt på högst 20 björnar fördelade på 10 björnar i område 1: Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner och 10 björnar i resterade delen av länet.

Årets sena vår och djupa snötäcke ledde till att sammanlagt 60 björnar fälldes på skyddsjakt i länet i syfte att minska skadorna för rennäringen. Trots detta beslutar Länsstyrelsen om Licensjakt på ytterligare 20 björnar.

— Vi har fått rapporter från olika delar av länet om björnar nära bebyggelse men också mycket rapporter från rennäringen och jägare om frekventa möten med björn. Det skapar en oro hos länsinnevånarna, något som också ska beaktas i förvaltningen, säger Anna Danell Savela, rovdjurshandläggare vid Länsstyrelsen.

Den senaste inventeringen av björn i Norrbotten skedde 2016. Man beräknade då att björnstammen låg på drygt 500 björnar efter flera år av relativt höga kvoter på licensjakten. Länsstyrelsen har sedan dess försökt balansera stammen runt det antalet. Sedan 2016 har dock björnobsen indikerat en växande stam.

— Nästa spillningsinventering av björn är 2021. Förhoppningsvis leder det till att vi får ett facit på hur vi lyckats med vår förvaltning, säger Anna Danell Savela.

Sedan 2011 har björnstammen i länet succesivt minskats i syfte att minska skadorna på rennäringen. I april i år fastställde Naturvårdsverket en ny miniminivå för björn i Norrbotten.
Miniminivån sänktes då från 33 föryngringar till 22, motsvarande ca 220 individer. En ny förvaltningsplan med nya förvaltningsmål och intervall ska tas fram av Viltförvaltningsdelegationen det närmaste året.

Kontakt