Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets hemvändare

Nu har de svenska fjällgässen återvänt hem till Norrbotten. De har tillbringat vintern i Holland och Tyskland.

När våren kommer lämnar fjällgässen vinterkvarteren för att flyga hem och skaffa ungar. Den sena våren som vi haft i Norrbotten kan vara en utmaning för fjällgässen som behöver bete.
Men trots det har fjällgässen nu börjat anlända till häckningslokalen i Arjeplogsfjällen. Snart får de sällskap av nya fjällgäss, utsättningsfåglar som föds upp på Nordens Ark.
De här utsättningsfåglarna är besläktade med vilda fjällgäss från tundran i nordvästra Ryssland.

Pendlar till Holland och Tyskland

När vintern kommer med snö och kyla styr fjällgässen kosan mot sydligare breddgrader där det finns bete. Fjällgässen är pendlare och punktliga sådana. Åtminstone för de svenska fjällgässen är landsgränserna öppna och när de unga utsättningsgässen ansluter till fjällgåsflocken i Arjeplogsfjällen lär de sig flyttvägen ner till Holland och Tyskland.
Här är hot så som jakt i stort sett obefintliga. Fjällgässen är trogna hemvändare, de lär sig nämligen att återvända till Norrbotten igen för att häcka.

Scroll down for english version.

Se vårens film då den svenska naturfilmaren Johan Hammar åkte till Holland och Tyskland för att filma fjällgässen och de volontärer som håller koll på fjällgässen där nere. De bidrar med värdefull information om de svenska fjällgässen!

Svensk versionlänk till annan webbplats

Engelsk versionlänk till annan webbplats

Homecomers of the year

Foto: Leif Björk

Now the Swedish lesser white-fronted geese (Anser erythropus) have returned home to Norrbotten. They have spent the winter in Netherlands and Germany.

When spring comes, they leave Netherlands and Germany to fly home to breed and raise their chicks. We had a late spring in Norrbotten which can be a challenge for the geese that need food.
Despite this, they have now begun to arrive at the breeding area in the Arjeplog mountains. Soon the new Lessers will join, birds that are bred in Nordens Ark to reinforce the Swedish population.
These birds are offspring to wild Lessers in the North-Western tundra in Russia.

Winter vacation

When winter comes with snow and cold, the Lessers leave for The Netherlands and Germany where there is food available. The Lessers are commuters and punctual ones. The borders are open, at least to the Lessers. When the young released birds join with the wild flock in the Arjeplog mountains, they learn their flyway to The Netherlands and Germany.
Here, threats such as hunting are largely non-existent. The Lessers also learns to return to Norrbotten again to nest.

Watch the film from this spring when the Swedish nature filmmaker Johan Hammar went to Netherlands and Germany to film the lesser white-fronted geese and the volunteers who keep track of the them.
They provide valuable information about the Swedish Lessers!

Kontakt