Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vädjan: Gränserna bör öppnas i norr

Foto: Mostphotos

Stängningen av gränserna har påverkat de nordliga regionerna i Sverige, Norge och Finland på många sätt. Nu vädjar landshövdingarna och överdirektörerna att det är det nödvändigt att öppna gränserna mellan länderna för invånarna i norr.

Vid ett möte den 12 juni konstaterade landshövdingarna i de nordliga områdena i Sverige och Norge samt överdirektörerna från Regionförvaltningsverken i Lappland och Norra Finland att effekterna av coronapandemin har varit mycket likartade i de nordliga regionerna. Turistnäringen har utsatts för ett hårt slag, arbetslösheten har ökat och prognosen för ekonomin är dålig. 

Under mötet, som sammankallades av överdirektör Terttu Savolainen från Regionförvaltningsverket i Norra Finland, fick varje representant gå igenom coronaläget för respektive land och skötseln av det ur statens regionförvaltnings synvinkel.

Det framgår tydligt att den normala rörligheten mellan länderna har stannat upp. Med beaktande av sjukdomsläget konstaterade landshövdingarna i Norrbotten och Västerbotten samt överdirektörerna att det nu är nödvändigt att öppna gränserna för invånarna i norr.

Man enades därför om att framföra en gemensam önskan om att regionala skillnader ska tas i beaktande när begränsningsbeslut fattas och att gränstrafiken mellan norra Finland, norra Sverige och norra Norge kan öppnas så snabbt som möjligt.

Kontakt

Terttu Savolainen

Överdirektör Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Telefon 0295 017 551