Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av efterlevnaden av rekommendationer i sommar

En strand i Luleå en sommarkväll. Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter. Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen Skåne.

Den 13 juni hävde Folkhälsomyndigheten sin avrådan från icke nödvändiga inrikes resor. Det medför ett personligt ansvar hos alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer även när vi i sommar rör oss på badplatser och i andra semestermiljöer. Att följa upp de förändrade reserekommendationerna är ett viktigt uppdrag.

- Regeringen och länets aktörer behöver kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i länet under sommaren. Det är fortsatt viktigt att följa de rekommendationer och riktlinjer som finns för att skydda våra äldre och andra riskgrupper, säger Björn O. Nilsson, landshövding i Norrbottens län.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer i länen.

– Länsstyrelserna har sedan början av pandemin ett väl fungerande arbete med att skapa regionala och nationella lägesbilder som vi skickar vidare till regeringen och nationella myndigheter. Det är naturligt att använda den processen även för det nya uppdraget. Men det kan också bli aktuellt att använda exempelvis mobildata från operatörer för att skapa en överblick, säger Ola Melin, länsöverdirektör på Länsstyrelsen Skåne.

Kontakt