Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bra start på ditt odlande

Layout: Oskar Lindholm

Intresset för odling är större än på mycket länge och odling av grönsaker i Norrbotten har stora möjligheter att lyckas. Nu lanseras nya odlingsbeskrivningar i ett samarbete mellan Hushållningssällskapet och Länsstyrelsen.

Odlingsförutsättningarna kan variera en hel del i norra Sverige och det lokala klimatet kan skilja mycket på korta avstånd.

Men med de rätta sorterna, en bra odlingsteknik och med hjälp av de ljusa dagarna och nätterna under sommarhalvåret, kan man få fram fina produkter som är mjälla, har en god smak och har ett högt näringsinnehåll.

— Nu lanseras uppdaterade odlingsbeskrivningar för frilandsgrönsaker i norr. Denna skrift kan hjälpa många att få en bra start på sitt odlande, säger Elisabeth Öberg, trädgårdsrådgivare inom projektet Nära Mat.

Skriften vänder sig till etablerade odlare, lantbrukare som vill komplettera sina odlingar med grönsaker men också till nybörjare som vill börja odla mer.

Finansieringen kommer ifrån projektet Nära Mat och Landsbygdsprogrammet och skriften är ett samarbete mellan Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten.

Kontakt