Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till gemensam pressträff

Länsstyrelsen kommer tillsammans med Region Norrbotten samt Polisregion Nord att ge en samlad bild av läget i länet med anledning av corona-krisen och hur den påverkar samhällsviktig verksamhet. Media hälsas välkomna.

Länsstyrelsen ansvarar för att samverka med och stötta länets aktörer för att skydda samhällsviktig verksamhet och säkra samhällets funktionalitet i händelse av kris.

Tillsammans med Region Norrbotten samt Polisregion Nord kommer vi på tisdagens pressträff att ge en aktuell lägesbild hur corona-krisen påverkar samhällsviktig verksamhet i länet och hur länets aktörer verkar tillsammans för att begränsa effekterna av krisen.

Länsstyrelsen redovisar regelbundet en samlad lägesbild över utvecklingen i länet med anledningen av corona-krisen.

Deltagarna på pressträffen har inte möjlighet att svara på frågor om pressträffens innehåll i förväg. Om du har tekniska eller praktiska frågor - kontakta pressansvarig.

Tid för enskilda intervjuer med deltagarna kommer att ske direkt efter avslutad pressträff. Undvik trängsel och närkontakt.

Närvarar vid pressträffen:

  • Björn O. Nilsson, landshövding, Länsstyrelsen
  • Anna-Stina Nordmark Nilsson, regiondirektör
  • Anders Nystedt, smittskyddsläkare, Region Norrbotten
  • Patrik Hellberg, poliskommissarie, Polisregion Nord

Datum: Tisdag den 9 juni
Tid: 11:30
Plats: Residenset, Länsstyrelsen Luleå

Pressträffen kommer att livesändas på vår webb och teckenspråkstolkas.

Kontakt