Publiceringsdatum: 2 juni 2020

Senast uppdaterad: fredag 3 juli, 08.43

Vattenskoter förbjudet utom i allmänna farleder - med få undantag

Enligt lagen får du köra vattenskoter endast i allmänna farleder men rättsläget är oklart. I Norrbottens kustkommuner finns undantag i några områden där du kan ta dig ut till en farled.

Körning i sjöar och vattendrag kan orsaka skada och störning på människor, djur och natur. Därför är körning med vattenskoter tillåtet endast i allmänna farleder och i vissa områden som Länsstyrelsen godkänt i varje kustkommun. På dessa ställen kan man ta sig ut till farleden. Inga andra områden är tillåtna för vattenskoter enligt vattenskoterförordningenlänk till annan webbplats (1993:1053).

Övervakning av att vattenskotertrafiken sker lagligt sköts av Polisen och Kustbevakningen. Det är dock oklart om vattenskoterförordningen överensstämmer med gällande EU-lagstiftning och EU:s krav.
Med anledning av rättsläget bedriver Kustbevakningen och Polisen i dagsläget ingen tillsyn utifrån förordningen.
Alla bestämmelser kring nykterhet, fartöverträdelser, väjningsregler och uppträdande till sjöss gäller såväl vattenskotrar som övriga båtar och fartyg och kan anmälas. Förare av vattenskotrar måste, precis som övriga sjötrafikanter, följa och känna till vilka regler som gäller.

— Det finns flera anledningar till att förbudet om att köra vattenskoter utom i allmänna farleder infördes i hela landet för flera år sedan, säger Karin Spansk, handläggare på Länsstyrelsens naturmiljöenhet. - Det handlar inte bara om störande buller. Risken för olyckor med badande människor är stor, fåglar och deras ungar kan dödas, och vattenmiljön kan påverkas negativt, betonar Karin Spansk.

 Vill du veta mer om vilka områden Länsstyrelsen godkänt i kustkommunerna så kan du ladda ned kartor och beskrivning nederst på sidan. De allmänna farlederna hittar du på ett sjökort eller i Sjöfartsverkets författningssamlinglänk till annan webbplats.

Därför finns förbudet

  • Störande buller: Intensiv körning inom ett begränsat område kan orsaka oljud och buller. Det kan vara mycket störande för människor och djur.

  • Risk för olyckor: Den som kör nära badande människor kan riskera att köra på dem. Ruvande fåglar kan få boet översköljt av svallvågor och simmande fåglar, kanske med ungar som inte hinner undan, kan skadas och dödas.

  • Påverkan på vattenmiljön: I grunda vatten med mjuka bottnar finns risk för skador. Mjukbottnar är näringsrika och mycket viktiga för såväl sjöfågel som fisk.
Man kör vattenskoter.

Foto: Mostphotos

Kontakt