Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Flygbevakningarna inleds på måndag

Man som sitter inne i cockpit på ett brandflyg.

Så kan det se ut i cockpit när Norrbotten scannas av för bränder.

Länsstyrelsen i Norrbottens län har beslutat att genomföra skogsbrandsövervakning med flyg under perioden 1 juni—30 september i år. Syftet är att snabbt kunna upptäcka och lokalisera bränder.

Flygbevakningarna kommer att ske vid behov och i enlighet med riktlinjer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Länsstyrelsens plan för skogsbrandsbevakning i Norrbotten år 2020. Bevakningen kan komma att tidigareläggas eller förlängas med en vecka i taget.

Det blir räddningstjänsternas Inre befäl inom RC Nord som dagligen avgör omfattningen av bevakningen utifrån SMHI:s brandriskprognos och de enskilda kommunernas bedömningar.

Bakgrund

Tidigare inträffade skogsbränder i länet kar skett i bl.a. Bodträskfors, Bodens kommun år 2006. De efterföljande stora skogsbränderna under åren 2014 och 2018 medförde samhällsekonomiska förluster till följd av de omfattande skogsbränderna.

År 2007 beslutade regeringen att återinföra stödet för skogsbrandsbevakning med flyg över hela landet.

skogsbrand i Norrbotten sett från skyn 2018

Skogsbrand i Norrbotten 2018.

Kontakt