Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ove Karlsson ny landsbygdsdirektör

Foto: SLU

Ove Karlsson har utsetts till ny chef för Länsstyrelsens landsbygdsenhet från den 10 augusti.

Ove Karlsson har en bred bakgrund med ledande roller inom de areella näringarna och kommer närmast från en tjänst som ställföreträdande verksamhetsledare vid SLU Kompetenscentrum Företagsledning.

- En mycket lyckad hemvändarrekrytering, säger avdelningschef Susanne Friberg och fortsätter; med sin kompetens och kunskap inom området kommer Ove att kunna bidra på ett mycket positivt sätt till lantbruks- och landsbygdsutveckling i Norrbotten.

- Norrbotten har stor potential och jag ser fram emot att arbeta på Länsstyrelsen, säger Ove Karlsson. Jag hoppas att min kompetens och erfarenhet ska komma till användning fortsätter Ove och konstaterar att de gröna näringarna är viktiga för hela länets utveckling.

- Jag är väldigt glad över att Ove är vår nya landsbygdsdirektör. Hans gedigna erfarenheter kommer att bidra ytterligare till att stärka Länsstyrelsens arbete med näringslivsfrågor, säger Susanne Friberg.

Landsbygdsenheten ansvarar för Länsstyrelsens arbete med lantbruks- och landsbygdsutveckling och hanterar bland annat bidrag och investeringsstöd för att skapa lönsamma och konkurrenskraftiga jord- och skogsbruksföretag. Enheten arbetar också för att skapa och bibehålla en attraktiv miljö och en levande kultur på landsbygden.

Kontakt