Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Presskonferens: Aktuell lägesbild i länet.

Länsstyrelsen ger tillsammans med Polisregion Nord samt Tjejjouren i Luleå en samlad bild av läget i länet med anledning av corona-krisen, denna gång med inriktning mot det effekter som hanteringen av corona-viruset får för olika grupper i samhället.

Aktörerna berättar även hur de samverkar för att begränsa effekterna av krisen.

Deltagare på presskonferensen är Karin Markaberg utredningssektionschef Polisregion Nord, Joakim Luttu förundersökningsledare Polisregion Nord, Sara Avander enheten för Social hållbarhet Länsstyrelsen, Anna Forssberg Tjejjouren och Luleå Björn O. Nilsson Landshövding. Foto: Malin Andersson

Läget i länet

Länsstyrelsen redovisar regelbundet en samlad lägesbild över utvecklingen i länet med anledning av coronapandemin.

Kontakt