Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Flera katter i Norrbotten insjuknar i salmonella

Renkalv. Foto:Johnér

Länsstyrelsen har i vår fått fler rapporter om salmonelladrabbade katter än tidigare år. Utekatter smittas ofta när de jagar fåglar i anslutning till fågelborden.

Det finns anledning att misstänka ett stort mörkertal, eftersom många djur aldrig visar några sjukdomssymptom eller enbart får lindriga symptom.

Sjukdomen är anmälningspliktig

Har katten symptom som diarré, kräkningar, försämrad aptit, trötthet eller feber bör kattägaren vara extra uppmärksam. Prognosen för en katt som insjuknat är god om den får behandling i tid.

– Smittan upptäcks i samband med provtagning, då kattägare sökt hjälp hos veterinär när deras djur blivit sjuka, säger Kristina Stenlund, länsveterinär i Norrbotten. Vid positivt provsvar sker anmälan från laboratoriet till Jordbruksverket och länsstyrelsen. Länsveterinären underrättar vidare till smittskyddsläkaren och kommunen.

Småfåglar och kattlådor smittrisk för människor

Den vanligaste smittvägen för salmonella hos människor är via livsmedel, men det gäller även att vara försiktig vid rengöring av fågelbord och kattlådor. Salmonellabakterierna utsöndras med fåglarnas och katternas avföring och kan överleva länge i omgivningen. Småbarn bör inte leka nära utfodringsplatser för småfåglar.

– Det är viktigt att hålla en god hygien, framförallt när man rengör fågelbord och kattlådor. Tvätta alltid händerna noggrant efteråt, säger Kristina Stenlund. Undvik också att ha katten på köksbord och på ytor i köket där mat hanteras. Diska kattens tillbehör separat med egen diskborste.

Kontakt