Publiceringsdatum: 14 maj 2020

Senast uppdaterad: torsdag 14 maj, 17.28

Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till gemensam pressträff

Länsstyrelsen kommer tillsammans med Polisregion Nord samt Tjejjouren i Luleå att ge en samlad bild av läget i länet med anledning av corona-krisen, denna gång med inriktning mot det effekter som hanteringen av corona-viruset får för olika grupper i samhället. Media hälsas välkomna.

Länsstyrelsen ansvarar för att samverka med och stötta länets aktörer för att skydda samhällsviktig verksamhet och säkra samhällets funktionalitet i händelse av kris.

Tillsammans med Polisregion Nord samt Tjejjouren i Luleå kommer vi på fredagens pressträff att ge en aktuell lägesbild hur corona-krisen påverkar samhällsviktig verksamhet i länet och vilka sociala konsekvenser det medför. Det finns en generell oro i länet över att inte veta vilka konsekvenserna blir på sikt.

Länsstyrelsen redovisar regelbundet en samlad lägesbild över utvecklingen i länet med anledningen av corona-krisen.

Deltagarna på pressträffen har inte möjlighet att svara på frågor om pressträffens innehåll i förväg. Om du har tekniska eller praktiska frågor - kontakta pressansvarig.

Tid för enskilda intervjuer med deltagarna kommer att ske direkt efter avslutad pressträff. Undvik trängsel och närkontakt i lokalen.

Närvarar vid pressträffen:

  • Björn O. Nilsson, Landshövding, Länsstyrelsen
  • Sara Avander, Enheten för Social hållbarhet, Länsstyrelsen
  • Anna Forssberg, Tjejjouren i Luleå
  • Karin Markaberg, utredningssektionschef ,Polisregion Nord

Datum: Fredag den 15 maj
Tid: 10.30
Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Luleå

Pressträffen kommer att teckenspråkstolkas.

Kontakt