Publiceringsdatum: 13 maj 2020

Senast uppdaterad: onsdag 13 maj, 08.35

Visa hänsyn till djurlivet när du färdas i naturen

Renkalv. Foto:Johnér

Denna vår har vi fortfarande gott om snö och skoterföre i många delar av länet. Därför är det viktigt att vara extra uppmärksam så att du inte stör renar och annat djurliv när du vistas i naturen.

I år är maj ovanligt kall och snörik, särskilt i fjällen. På många håll i länet är det skoterföre under en längre period än vanligt. Därför riskerar exempelvis renkalvningen nu i maj störas av skotertrafiken mer än annars. Många andra djur riskerar också bli störda under en period när de fått eller väntar ungar och födan ännu kan vara knapp. Länsstyrelsen uppmanar nu skotertrafikanter och andra som vistas i naturen i länet att vara extra uppmärksamma för att inte störa renar och övrigt djurliv under denna känsliga period. Enligt Rennäringslagen är det också straffbart att skrämma eller på annat sätt ofreda renarna.

Detta kan du göra för att visa hänsyn:

  • Tänk på att respektera djurs behov av lugn och ro i sitt sökande efter föda.
    Det är lätt att komma nära djuren med skoter men du får inte förfölja eller störa dem.

  • Sänk farten, använd jämn gas och kör hellre en omväg än att skrämma djuren.

  • Använd i första hand det nätverk av skoterleder som finns i länet. Inom vissa områden är skotertrafiken också reglerad genom skoterförbud.

Kontakt