Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Totalförsvarsövning 2020 planeras om

Foto: Mostphotos. Fyra JAS gripen underifrån

Totalförsvarsövning 2020 ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft.

Med anledning av covid-19 förändras tidplanen för de återstående delarna av Totalförsvarsövning 2020.

Pågår även 2021

Hela vårt samhälle anpassar sig just nu till det rådande läget med en pandemi. Med anledning av hanteringen av pandemin och eftersom att risken för smittspridning är fortsatt stor, kommer de återstående delarna av Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ) att genomföras under längre tid, fram till och med 2021.

Viktiga erfarenheter av pandemin

I arbetet med covid-19 har aktörerna haft stor nytta av de övningsaktiviteter i Totalförsvarsövning 2020 som har genomförts hittills. De erfarenheter och lärdomar som ges i samband med hanteringen av covid-19 blir också viktiga ingångsvärden i den fortsatta utvecklingen av totalförsvaret och i planeringen av Totalförsvarsövning 2020.

Stärker Sveriges totalförsvar

Pandemin understryker också vikten av att fortsätta arbeta långsiktigt med att stärka Sveriges totalförsvar. Totalförsvarsövning 2020 är en viktig del i detta arbete.

Kontakt