Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Pressmeddelande: Riksbanken bör öppna kontantdepå i Norrbotten

Foto: Mostphotos

Riksbanken måste få större möjligheter att säkerställa kontanthanteringen i norra Sverige. Det menar Länsstyrelsen i sitt yttrande om riksbankskommitténs slutbetänkande angående ny riksbankslag.

Länsstyrelsen ställer sig bakom stora delar av slutbetänkandet men anser att förslaget om endast två sedeldepåer i norra Sverige inte räcker. Länsstyrelsen menar att en sedeldepå med mynthantering behöver inrättas i Norrbotten.

Kontanthanteringen utförs i dag till stor del av privata aktörer och är marknadsstyrd, vilket påverkar tillgången till kontanter i norra Sverige.

— Avstånden mellan betalningsombuden i Norrbotten är stora och det blir allt svårare att använda kontanter för både privatpersoner och företag. Kontanter är en samhällsviktig funktion och ska fungera oavsett var i landet vi bor och verkar, säger landshövding Björn O. Nilsson

Länsstyrelsen påpekar i sitt yttrande att flera samhällsgrupper kan påverkas om inte kontanthanteringen säkras.

— Vi har flera samhällsgrupper som idag upplever ett digitalt utanförskap, exempelvis äldre, personer med funktionsvariationer, nyanlända och tillfälliga besökare som inte kan nyttja de elektroniska betalningsmedel som idag har tagit över en stor del av kontanthanteringen. Deras rättigheter behöver tillvaratas, säger Helena Morén, ansvarig för grundläggande betaltjänster vid Länsstyrelsen.

Tillgången till kontanter måste också säkras ur ett totalförsvarsperspektiv.

— Det är inte bara under normala omständigheter som tillgången till kontanter måste säkras. Det är vitalt för att minska sårbarheten i händelse av höjd beredskap. Kontanter är det enda betalningsmedel som staten garanterar, säger Helena Morén.

Kontakt