Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kan ditt företag hjälpa vården med skyddsutrustning?

Skyddshandskar i olika färger

Just nu råder brist på skyddsutrustning i Norrbottens län såväl som i resten av landet. Länsstyrelsen söker därför företag i länet som har möjlighet att hjälpa till ta fram efterfrågad skyddsutrustning.

Socialstyrelsen har tidigare inventerat behovet av skyddsutrustning på landets olika regioner. Nu pågår ett arbete med att fånga upp behoven hos kommunerna.

För att åtgärda situationen med brist på utrustning arbetar Region Norrbotten med att inventera möjligheterna att skaffa fram befintliga produkter och samla ihop det material som efterfrågas.

Har du eller ditt företag möjlighet att på något sätt stödja arbetet med att ta fram skyddsutrustning? Vi är tacksamma om du i så fall besvarar nedanstående frågor och sänder ett mail till Region Norrbotten.

 • Vad kan ert företag hjälpa till med?
 • Vilka volymer är möjliga?
 • Hur snabbt kan ni komma igång och vilken uthållighet finns?
 • Vilka kontaktvägar kan vi förmedla?

Region Norrbotten sammanställer inkomna uppgifter och för dialog med de kommuner i länet som efterfrågar utrustning. Region Norrbotten och kommunerna gör därefter en bedömning av behov och ställda krav, samt står för eventuella upphandlingar/beställningar.

Länsstyrelsens samordningsansvar

Länsstyrelsen har ett geografiskt områdesansvar för Norrbottens län vid kriser eller samhällsstörningar. Det gäller bland annat att samordning och stöd i att fördela länets samlade resurser samt fungera som kontakt mot nationella myndigheter och regering.

Länsstyrelsens arbete med krisberedskap

Maila ditt erbjudande till Region Norrbotten

För att Region Norrbotten ska kunna sammanställa och ta ställning till din information ber vi dig skicka ett mail till regionen med följande uppgifter:

 • företagsnamn och kontaktuppgifter
 • priser
 • leveranstid
 • produktblad
 • foton
 • certifikat (om sådant finns)
 • referens till eventuellt tidigare kund (exempelvis annan region)


Skicka ditt mail direkt till Region Norrbotten via e-postadressen: inkop@norrbotten.se

För frågor kan du vända dig till Länsstyrelsens handläggare Nils Sandström, se kontaktuppgifter nedtill.

Utrustning som efterfrågas

Nedanstående lista över utrustningsbehov kommer att uppdateras löpande allt eftersom behov tillkommer eller avtar.

Mer information om vilka regler som gäller nu kan du läsa på Kemikalieinspektionens webbplats.

Vanliga frågor från företag om desinfektionsmedel och coronavirus på Kemikalieinspektionens webbplatslänk till annan webbplats

Mer information om vilka regler som gäller nu kan du läsa på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Smittrisker (AFS 2018:4) på Arbetsmiljöverkets webbplatslänk till annan webbplats

Skyddsförkläde eller alternativ till skyddsrock ska täcka arbetskläderna och kunna tas av på ett säkert sätt.

De ska kunna dras av framåt utan att behöva röra ryggsidan eller dra något över huvudet.

Skyddsrocken ska ha lång ärm och vätskeavvisande. Den ska täcka arbetskläder och kunna tas av på ett säkert sätt.

Den ska vara tillräckligt långa och ärmarna bör ha ”tumgrepp” så de kan fixeras in under skyddshandskar.

Det ska vara en hel framsida med öppning vid ryggen. Den ska kunna dras av, vrängas ut och in, framåt samtidigt som man tar av skyddshandskar. Fästet i ryggen måste kunna dras isär lätt. Inget ska behöva dras över huvudet.

 • Andningsskydd FFP3 och FFP2.
 • Andningsskydd Sundströms halvmask SR100 och helmask SR200 med filter Partikelfilter P3 R.

Munskydd klass II och II R

Klordukar till städning samt till torkning av ytor

Nya direktiv för CE märkning

Den 25 mars meddelade Arbetsmiljöverket att en arbetsgivare som använder icke CE-märkt skyddsutrustning inte kommer få någon sanktionsavgift. Skyddsutrustningen ska vara säker och ge ett ändamålsenligt skydd. Arbetsgivaren har ansvaret för att den utrustning som används inte ger en falsk trygghet. Därmed måste varje arbetsgivare själva ta ställning till sina egna inköp.

Inga sanktionsavgifter på grund av skyddsutrustning på Arbetsmiljöverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt