Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen aktiverar regionalt råd för covid-19

Från och med den 9 april 2020 aktiveras ett särskilt regionalt råd i Norrbotten för hanteringen av covid-19. Rådet kommer att sammankallas en gång per vecka så länge det bedöms nödvändigt.

Med anledning av den pågående situationen med covid-19 har landshövdingen i Norrbottens län bjudit in representanter från länets aktörer till ett regionalt råd. Syftet med rådet är att samverka för att uppnå aktörsgemensam, långsiktig inriktning och samordning för länets hantering av covid-19.

Representanterna i det regionala rådet för covid-19 är samtliga kommunstyrelseordföranden/kommunalråd, regionråd samt verksamhetsansvariga hos Norrbottens Kommuner, Trafikverket, Försvarsmakten och Polismyndigheten. Samtliga representanter kommer att delges aktuell information om situationen i länet under de möten som från och med den 9 april kommer att ske en gång i veckan.

Regionala rådet leds av Björn O. Nilsson, landshövding i Norrbottens län.

Kontakt