Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Examensarbete om björninventering

Foto: Jan-Erik Nilsson

Nu finns möjlighet att skriva examensarbete i samband med Länsstyrelsens björninventering. Vi söker dig som har ett gediget intresse för stora rovdjur och planerar att skriva ditt examensarbete under höstterminen 2020.

Vart femte år inventeras länets björnstam genom en omfattande DNA-inventering. Den bygger på att allmänheten i stort men i synnerhet jägare och andra naturintresserade samlar och skickar in prover från björnspillning eller hår för DNA-analys.

Utifrån de analyserade proverna beräknas björnstammens storlek. I Norrbottens län råder speciella förhållanden som gör DNA-inventeringen av björn till ett stort projekt.
Nästa gång DNA-inventeringen genomförs i Norrbottens län är år 2021.

Kontakta oss om du vill veta mer!

Kontakt