Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fokus på jämställdhet i skogssektorn

Illustration: Stina Norgren

JämLYS av skogssektorn i Norrbotten är den andra rapporten inom området för länet där tyngdpunkten ligger på strategi och aktivitet för att skapa jämställdhet inom skogssektorn.

Intresset är stort hos företag, myndigheter, entreprenörer och enskilda skogsägare att få veta mer om hur skogssektorn kan öppnas upp för fler - vilket behövs för att flera olika kunskaper ska föra en bransch som är både genuin och modern framåt.

Rapporten fungerar som ett underlag för dialog, projektidéer och processer för enskilda såväl som i organisationer och innehåller fakta, analyser och förslag till fortsatt arbete. JämLYS är ett av underlagen till Norrbottens regionala skogsprogram, där jämställdhet är ett viktigt perspektiv.

Kontakt