Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regionalt skogsprogram bidrar till hållbara värden

Foto: Mostphotos

Det nationella skogsprogrammets vision ”Skogen, det gröna guldet”, ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet och till utvecklingen av en växande bioekonomi.

Regionala skogsprogrammet på remiss

Syftet med det regionala skogsprogrammet är att bidra till de nationella målen genom att tydliggöra skogens roll för Norrbottens utveckling. Skosprogrammet ska också bidra till att förverkliga möjligheter och att hantera utmaningar i sektorn genom konstruktiv dialog. Målet är att det regionala skogsprogrammet ska bidra till att utveckla och skapa fler värden i skogen på ett hållbart sätt.

Det regionala skogsprogrammet för Norrbotten har tagits fram gemensamt av Länsstyrelsen i Norrbottens län, Skogsstyrelsen och Region Norrbotten.

Lämna synpunkter

Synpunkter kan lämnas senast den 30 april 2020 via epost eller brev:

norrbotten@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå
Märk svaret med diarienummer 7646-2019-29

Kontakt