Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beviljade medel till länet ur Längmanska företagarfonden

Sammanlagt 700 000 kronor har idag fördelats till 2 av de lokala samverkansprojekt som sökt bidrag från Längmanska företagarfonden under 2020. En ansökan bordlades till nästa möte.

Längmanska företagarfondens övergripande mål är att finansiera samverkansprojekt vilka med miljöhänsyn skapar affärsmöjligheter för länets näringsliv.

Längmanska fonden satsar dels i projekt av branschuppbyggande/branschutvecklande karaktär, dels i direkta företagssamverkansprojekt med inriktning mot olika delar av affärsutveckling. Längmanska företagarfonden har en årlig budget på cirka 5 miljoner kronor att satsa i olika projekt.

Några riktlinjer:

  • stödet är ett bidrag utan återbetalningsskyldighet.
  • vi stödjer projekt där projektets resultat kommer flera företag till del. Vi satsar i stort sett aldrig i enskilda företags affärsprojekt.
  • vår tumregel är att finansiera lika mycket som intressenterna själva satsar i kontanter.
  • våra beslut ligger i storleksordningen 50–500 tusen kronor, med riktvärdet 200-300 tusen kronor.
  • vi tar i de flesta fall årsvisa beslut.

Längmanska

Beslut den 24 mars


Future Eco North Sweden AB

Projekt CTN-Cleantech North

BD Pop

Projekt BD Talent

Bordläggning av beslut om en ansökan.


Kontakt