Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen utlyser medel mot våld

Foto: Mostphotos

Kommuner, myndigheter och ideella organisationer i Norrbottens län har möjlighet att söka medel till insatser inom områdena mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation, hedersrelaterat förtryck och våld, prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Totalt har Länsstyrelsen i Norrbottens län i år tilldelats 1 500 000 kr.

Vilka insatser kan beviljas medel?

Bland annat utbildning, utveckling och spridning av förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer kan beviljas medel. Ansökningar rörande insatser mot prostitution och människohandel och insatser riktade till barn och unga kommer att prioriteras.

I årets utlysning kan man även söka medel för förstärkning av skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn vilket kan behövas göras på ett flexibelt sätt under den rådande situationen med COVID-19. Behoven av stöd ökar vid isolering i hemmet, samtidigt som det blir svårare för utsatta att söka hjälp.

Kontakt

Sara Avander

Samordnare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen i Norrbottens län