Publiceringsdatum: 23 mars 2020

Senast uppdaterad: torsdag 28 maj, 15.03

Länsstyrelsen Norrbotten om coronaviruset

Här hittar du länkar till ansvariga myndigheters information om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Du kan också läsa om Länsstyrelsens arbete med anledning av coronaviruset.

Aktuella händelser, beslut och rekommendationer

Gränserna öppnas gradvis till Finland

Gränstrafiken till Finland öppnas gradvis och kontrollerat från och med den 14 maj – anvisningar om säkerhetsavstånd och hygien måste fortfarande följas. Beslutet gäller till och med den 14 juni.

Skärpta gränskontroller i Norden

Okej med kollo i sommar

Det är viktigt att barn i så stor utsträckning som möjligt kan fortsätta med sina normala aktiviteter. Därför tillåter Folkhälsomyndigheten kollon och lägerverksamheter i sommar, om de hålls i mindre grupper i närheten av hemorten.

Okej med kollo i sommar, krisinformations.selänk till annan webbplats

Råd till dig som arrangerar friluftsaktiviteter

Länsstyrelsen har sammanställt några råd som du som arrangör av friluftsaktiviteter bör tänka på vid arrangemang. Råden utgår från Folkhälsomyndighetens riktlinjer och är granskade av Region Norrbotten.

Råd till dig som arrangör av friluftsaktiviteter i Norrbotten 2020

Mellan 11—20 maj pågår årets krisberedskapsvecka över hela landet. Denna gång med ett annorlunda upplägg med anledning av den pågående pandemin.

Krisberedskapsveckan 2020 inleds

Just nu råder brist på skyddsutrustning i Norrbottens län såväl som resten i landet. Länsstyrelsen söker därför företag i länet som har möjlighet att hjälpa till att ta fram efterfrågad skyddsutrustning.

Kan ditt företag hjälpa vården med skyddsutrustning?

Från och med den 9 april 2020 aktiveras ett särskilt regionalt råd i Norrbotten för hanteringen av covid-19. Rådet kommer att sammankallas en gång per vecka så länge det bedöms nödvändigt.

Länsstyrelsen aktiverar regionalt råd för covid-19

Finlands regeringen vill minska rörligheten inom den naturliga pendlingsregionen vid gränsen mot Sverige. Från och med 7 april tillåts endast den mest nödvändiga pendeltrafiken, och arbetstagaren ska kunna visa upp ett intyg av arbetsgivaren över att arbetet är nödvändigt.

Finlands riktlinjer för skärpning av villkoren för gränstrafiken mot Sverigelänk till annan webbplats

- Smittspridningen går snabbt nu. Det enda som kan bromsa in den är att varje norrbottning följer hygienreglerna och myndigheternas instruktioner, säger smittskyddsläkare Anders Nystedt.

Hjälp till att minska smittspridningen, pressmeddelande från region Norrbotten 23 mars 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gränsen till Norges skärptes måndag den 16 mars, till Finland från och med torsdag den 19 mars och till Sverige från och med den 19 mars.

Skärpta gränskontroller i Norden, Länsstyrelsen.se

Regeringen har beslutat att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige till och med den 15 juni 2020. Beslutet har fattats efter rekommendation av Europeiska kommissionen. Syftet med inreseförbudet är på samma sätt som tidigare att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19.

Förlängning av tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige med anledning av covid-19, Regeringskanslietlänk till annan webbplats

Regeringen har fattat ett beslut om en ändring av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps regleringsbrev för budgetåret 2020. Beslutet innebär stärkta resurser till frivilliga organisationers förmåga att samordna resurser under coronakrisen.

10 miljoner till frivilliga organisationers förmåga att samordna insatser med anledning av covid-19, Regeringskanslietlänk till annan webbplats

100 miljoner fördelas för att möta ökad utsatthet för kvinnor och barn

Pengarna ska gå till organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer samt organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

100 miljoner fördelas för att möta ökad utsatthet, Regeringskanslietlänk till annan webbplats

Vårterminens slut närmar sig och därmed studentfiranden. Folkhälsomyndigheten bedömer att betygsutdelning och andra ceremonier i samband med gymnasieexamen är möjliga om de anordnas på ett sådant sätt att risken för spridning av covid-19 minimeras.

Studentfirandet blir småskaligt i år, Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Valborgsfirandet blir annorlunda i år. På grund av spridningen av covid-19 behöver vi undvika fester och att bilda folksamlingar. Tänk på att hålla avstånd till andra även utomhus.

Annorlunda valborg under pandemin, Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Vad gäller för restauranger och trängsel?

Inrikesminister Mikael Damberg uppmanar allmänheten att rapportera till kommunerna om de ser överfulla uteserveringar och folk som trängs i vårvärmen. Vilka regler gäller?

Information till restauranger och krogar, Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Till Folkhälsomyndighetens gemensamma författningssamling avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa med mera har allmänna råd för idrottsföreningar införts. Matcher, träningsmatcher och tävlingar inom barn- och ungdomsidrott kan genomföras. Med barn- och ungdomsidrott avses idrott för barn och ungdomar födda 2002 eller senare.

Uppdatering av Folkhälsomyndighetens gemensamma författningssamling avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.länk till annan webbplats

Information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Stödlista kan användas av personal inom kommuner och regioner för att dela med personer de möter i sina verksamheter. 

Stödlista: psykisk hälsa under kristidlänk till annan webbplats

På grund av coronaviruset är vi i en speciell situation vilket innebär att det finns begränsningar för att samlas vid begravningar. För att förhindra smittspridning behöver vi anpassa hur vi tar ett sista avsked. För alternativa former av begravningsgudstjänst kan du kontakta en begravningsförrättare eller en begravningsbyrå.

Läs mer om alternativa avsked på Svenska kyrkans webbplatslänk till annan webbplats

Regeringen har den 7 april fått utökade bemyndiganden via smittskyddslagen. Syftet är att regeringen tillfälligt ska få ökade möjligheter att snabbt kunna vidta coronarelaterade åtgärder.
Lagen ska gälla tillfälligt under högst tre månader. Lagen ska träda i kraft den 18 april 2020 och upphöra att gälla vid utgången av juni 2020.

Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen Prop.19/20:155länk till annan webbplats

Håll avstånd och ta personligt ansvar! Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.

De allmänna råden är generella rekommendationer om hur smittskyddslagen kan tillämpas, och beskriver hur man kan göra för att undvika smittspridning.
Det innebär att man bör undvika större sammanhang där flera personer träffas. Det är också viktigt att människor håller avstånd till varandra på exempelvis idrottsplatser, gym, köpcentrum, i kollektivtrafiken med mera.

Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar, folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Regeringen beslutade igår den 30 mars om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april.

Nationellt besöksförbud på äldreboenden, regeringen.selänk till annan webbplats

Provtagningen för covid-19 ska utökas i Sverige. Syftet är bland annat att lindra de samhällseffekter ett stort bortfall på personal har inom hälso- och sjukvården, omsorgen och inom verksamheter som kan anses vara särskilt viktiga.

Utökad nationell testning av covid-19, regeringen.selänk till annan webbplats

SKR har kommit överens med organisationer inom civilsamhället och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om hjälp till personer över 70 år och andra riskgrupper. Syftet är de som behöver isoleras ska få hjälp med matinköp och upphämtning av mediciner.

Frivilligstöd till personer över 70 år och andra riskgrupper, SKR.selänk till annan webbplats

Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av Regeringen den 27 mars.

Beslutet, regeringen.selänk till annan webbplats

Om det fattas beslut om att stänga förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för barn behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas. MSB har tagit fram en föreskrift och allmänna råd om detta.

Föreskrift och allmänna råd från MSB gällande omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommit överens med organisationer inom civilsamhället att under coronapandemin stödja kommuner att hjälpa personer över 70 år, eller som tillhör en annan riskgrupp, med matinköp och upphämtning av mediciner.

Läs mer om hur MSB tar ett helhetsgrepp om frivilligstöd till kommuner med corona-isolerade personer via msb.selänk till annan webbplats

De arbetsgivare som har möjlighet att låta anställda arbeta hemifrån kan överväga att rekommendera detta för att dämpa smittspridning och avlasta sjukvården. Publicerat den 16 mars.

Arbetsgivare kan överväga att rekommendera distansarbete, Folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher och lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin. Gym, simhallar och idrottshallar kan också hålla öppet.
Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning, exempelvis genom att träningen sker utomhus.

Minska smittspridningen genom att anpassa aktiviteten, Krisinformation.selänk till annan webbplats

Den 17 mars rekommenderade Folkhälomyndigheten att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, högskolor och universitet inför distansundervisning.

Distansundervisning rekommenderas, Krisinformation.selänk till annan webbplats

Ansvariga myndigheters information

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk källkritiskt och vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information.

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige som mycket hög. Världshälsoorganisationen WHO har klassificerat utbrottet av covid-19 som en pandemi. Det betyder att sjukdomen nu finns eller snart kommer att finnas i alla världsdelar och att den sannolikt kommer att drabba alla världens länder.

Länsstyrelsen följer noggrant händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi har en nära samverkan med andra aktörer och följer Folkhälsomyndighetens och ansvariga myndigheters beslut och rekommendationer.

Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.

Läget i länet

Varje vecka ger Länsstyrelsen i Norrbottens län en samlad bild över hur läget i länet är med anledning av covid-19.

Vecka 22

Viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen

För att minska smittspridningen är det viktigt att vi alla tar vårt ansvar. Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet uppmanar allmänheten att:

  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.
  • Stanna hemma när du är sjuk med symptom som påminner om förkylning eller influensa.
  • Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.
  • Håll avstånd på platser där folk samlas, till exempel i butiker, kollektivtrafik eller i offentliga lokaler.
  • Undvik större sammanhang som fester, bröllop och andra tillställningar.
  • Undvik onödiga resor.
  • Personer över 70 år bör begränsa sina kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver.
  • Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Sedan den 1 april råder ett generellt förbud för att besöka äldreboenden i hela landet.

Stanna hemma om du är sjuk

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner om förkylning eller influensa, med feber och hosta. De flesta blir inte svårt sjuka, men en del behöver vård på sjukhus.

Stanna hemma när du är sjuk och sedan två dagar till. Det gäller även om du bara har lindriga symtom, som en lätt förkylning. Symtomen kan bero på covid-19. Undvik också sociala kontakter. Då riskerar du inte att smitta andra, som kan bli allvarligt sjuka.

Resor till andra länder och inom Sverige

På Utrikesdepartementets webbplats finns information om råd vid resor, aktuell reseavrådan, information om UD:s konsulära arbete och om du behöver komma i kontakt med ambassader.

Företagsinriktad information

I den rådande situationen försöker flera aktörer underlätta för företagarna i Norrbotten genom olika insatser.

Samlad information till företagare i Norrbottens län

Detta gör Länsstyrelsen

Den 16 mars övergick Länsstyrelsen till stabsläge för att hantera vårt uppdrag i samband med spridningen av coronaviruset. Beslutet gäller till och med 31 maj, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Samverkanskonferenser genomförs regelbundet med både länets aktörer och nationella myndigheter. Vi följer ansvariga myndigheters rekommendationer.

Länsstyrelsen har även fått ett uppdrag av socialstyrelsen som berör kommunernas behov av skyddsmaterial. Här samverkar vi med Region Norrbotten och kommunerna i länet så att materialet fördelas till de kommuner som har behov.

Följ oss på Facebook länk till annan webbplats

Se våra presskonferenser och filmer från verksamheten på Youtubelänk till annan webbplats

Länsstyrelsens krisberedskap

Kontakt