Publiceringsdatum: 14 mars 2020

Senast uppdaterad: måndag 18 maj, 12.34

Skärpta gränskontroller i Norden

Så påverkas Norrbottens län av de skärpta landsgränserna till Finland och Norge.

UD om förlängd avrådan till icke nödvändiga resor

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut.

Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

UD avråder från alla icke nödvändiga resor, Sweden Abroadlänk till annan webbplats

Resor till Finland

Gränstrafiken till Finland öppnas gradvis och kontrollerat från och med den 14 maj – anvisningar om säkerhetsavstånd och hygien måste fortfarande följas. Beslutet gäller till och med den 14 juni.

För mer information om vad som gäller vid finska gränsen, besök inrikesministeriets webbplats:

Gränstrafiken öppnar gradvis och kontrollerat, Inrikesministeriet/Sisäministeriölänk till annan webbplats

Ambassadens reseinformation om Finland, Sweden Abroadlänk till annan webbplats

Resor till Norge

Från och med den 16 mars råder inreseförbud till Norge. I Norrbottens län finns två gränsövergångar mot Norge; i Arjeplogs kommun och i Kiruna kommun.

Ambassadens reseinformation om Norge, Sweden Abroadlänk till annan webbplats

Länsstyrelsen Norrbotten i samverkan med berörda aktörer

Länsstyrelsen samverkar med sin motsvarighet på norsk sida och med berörda aktörer i länet i syfte att klargöra hur detta påverkar gränsövergångarna.

Vi uppdaterar informationen löpande vid behov.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län