Publiceringsdatum: 14 mars 2020

Senast uppdaterad: måndag 15 juni, 07.46

Gränskontroller och resande

Så påverkas Norrbottens län av de skärpta landsgränserna till Finland och Norge, samt gällande inreseförbud till Sverige och avrådan till icke-nödvändiga resor.

Aktuellt

Förlängning av tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige

Regeringen har beslutat att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige till och med den 30 juni 2020. Beslutet har fattats efter rekommendation av Europeiska kommissionen. Syftet med inreseförbudet är på samma sätt som tidigare att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19.

Förlänging av tillfälligt inresereseförbud till EU via Sverige på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Regeringens förtydliganden i tillfälligt inreseförbud

Från och med den 8 juni 2020 gäller följande

  • Säsongsarbetare inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring läggs till i listan över exempel på personer som kan undantas från inreseförbudet med hänsyn till att de utför nödvändiga funktioner i Sverige.
  • Undantaget för familjemedlemmar till svenska medborgare har gjorts tydligare och det innebär bland annat att det blir lättare för familjer som bor utomlands att resa hem till Sverige.
  • Förtydliganden har också gjorts för att underlätta för personer som har uppehållstillstånd i Sverige att ansluta till familjen i Sverige. Det kan till exempel handla om make, sambo eller barn till någon som bor i Sverige.
  • Vissa förtydliganden har också skett när det gäller giltigheten av beslut om avvisning som har meddelats med anledning av inreseförbudet.

Tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige, regeringens webbplatslänk till annan webbplats

UD om förlängd avrådan till icke nödvändiga resor

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut.

Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

UD avråder från alla icke nödvändiga resor, Sweden Abroadlänk till annan webbplats

Resor till Finland

Gränstrafiken till Finland öppnas gradvis och kontrollerat från och med den 14 maj – anvisningar om säkerhetsavstånd och hygien måste fortfarande följas. Beslutet gäller till och med den 14 juni.

För mer information om vad som gäller vid finska gränsen, besök inrikesministeriets webbplats:

Gränstrafiken öppnar gradvis och kontrollerat, Inrikesministeriet/Sisäministeriölänk till annan webbplats

Ambassadens reseinformation om Finland, Sweden Abroadlänk till annan webbplats

Resor till Norge

Från och med den 16 mars råder inreseförbud till Norge. I Norrbottens län finns två gränsövergångar mot Norge; i Arjeplogs kommun och i Kiruna kommun.

Ambassadens reseinformation om Norge, Sweden Abroadlänk till annan webbplats

Länsstyrelsen Norrbotten i samverkan med berörda aktörer

Länsstyrelsen samverkar med sin motsvarighet på norsk sida och med berörda aktörer i länet i syfte att klargöra hur detta påverkar gränsövergångarna.

Vi uppdaterar informationen löpande vid behov.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län