Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Få föryngringar- ingen licensjakt på lodjur i Norrbotten

Länsstyrelsen i Norrbottens län kommer inte att besluta om någon licensjakt på lodjur i år.

Årets lodjursinventering, som pågår till den 29 februari, visar att stammen har återhämtat sig efter den kraftiga nedgången 2018 och 2019 då antalet lodjursföryngringar låg under länets miniminivå.
Spridningen över länet är dock fortfarande ojämn och delar av länet saknar helt föryngringar.

—Förvaltningens mål är att stammen ska stabilisera sig i antal och utbredning, och att vi sedan kan ha en återkommande licensjakt som reglerar stammen för att minska skadorna för rennäringen, säger Anna Danell Savela, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen i Norrbotten.

Kontakt