Publiceringsdatum: 25 februari 2020

Senast uppdaterad: onsdag 26 februari, 13.57

Sök stöd för säkrad dricksvattentillgång

Nu kan du ansöka om bidrag för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten. Bidraget riktar sig framförallt till kommuner och kommunala bolag.

Bidrag kan ges till åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten inom till exempel:

  • vattenskyddsområden
  • vattenbesparande åtgärder
  • framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag
  • investering i ny teknik.

Om bidraget

Länsstyrelserna har 58 miljoner kronor att fördela i bidrag. Bidraget kan vara högst 1 000 000 kronor och avse högst 50 procent av kostnaden för de stödberättigade åtgärderna. Högst 75 procent av bidraget betalas ut efter en preliminär bestämning av stödets storlek.

Ansök om bidrag

Information om hur du ansöker om bidraget hittar du på vår sida om stöd för säkrad dricksvattentillgång. Sista ansökningsdag är den 24 april.

Stöd för säkrad dricksvattentillgång

Kontakt