Publiceringsdatum: 20 februari 2020

Senast uppdaterad: torsdag 12 mars, 16.35

Framgångsrikt samarbete för fjällräven fortsätter i nytt projekt

Foto: Jan-Erik Nilsson, Länsstyrelsen i Norrbottens län

Nytt Interreg-Nordprojekt kommer med hjälp av GPS-teknik få mer kunskap om hur fjällrävarna rör sig och nyttjar landskapet. Viktig information som behövs för att stärka fjällrävsstammen. 

Under tre års tid har Länsstyrelsen i Norrbotten drivit projektet Felles Fjellrev Nord för att hjälpa fjällräven, i samarbete med Stockholms universitet samt norska och finska aktörer.

Fjällräven har en liten och starkt utsatt population på Nordkalotten och är också en av de arter som riskerar att drabbas hårt av klimatförändringar.
Nu startas ett nytt projekt som tar vid där det gamla slutar, i syfte att fortsätta förbättra för fjällräven.

Projektet Felles Fjellrev Nord som avslutades i december har varit mycket lyckosamt, och åtgärder såsom utfodring samt skyddsjakt på rödräv har stärkt fjällrävsstammen. Det har även visat sig vara en stor fördel att lära av varandra och hitta gemensamma metoder i internationellt samarbete när det gäller förvaltningen av fjällrävspopulationen på Nordkalotten.

Nu fortsätter det framgångsrika samarbetet över länderna i det nya projektet Felles Fjellrev Nord II som kommer att fortgå under åren 2020-2022. Projektet finansieras med medel från Interreg Nord.

—Fortsatta stödåtgärder för fjällräven planeras såsom utfodring och jakt på rödräv. Det nya projektet kommer även att ge mer kunskap om hur fjällrävarna rör sig och nyttjar landskapet med hjälp av GPS-teknik, vilket är viktig information vid planering av åtgärder såsom utsättning av foderstationer eller utplacering av fjällrävsindivider för att stärka stammen, säger Per-Anders Jonsson, chef för Naturskyddsenheten på Länsstyrelsen.

En annan åtgärd som planeras är att testa nya metoder för att minska predation på fjällrävsvalpar av arter som kungsörn.

Ursprungligen ledde omfattande jakt efter fjällrävens fina päls till att arten minskade mycket dramatiskt i Sverige. Idag är rödräven ett av de stora hoten mot den lilla populationen, samt brist på föda där långa perioder med uteblivna lämmelår är problematiskt. Ett allt varmare klimat missgynnar också fjällräven som är helt anpassad till ett liv i arktiska förhållanden.

—Det är jätteroligt att vi kunnat se hur våra åtgärder bidragit till en positiv trend för fjällräven, och att vi nu får förnyat förtroende från Interreg Nord att fortsätta arbeta med arten i ett nytt projekt, säger Per-Anders Jonsson.

Kontakt