Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sök bidrag för att öka kunskapen om allemansrätten

skog

Under 2020 fördelar Naturvårdsverket tre miljoner kronor till de organisationer som vill bidra till bättre kännedom om allemansrätten.

Enligt Naturvårdsverket finns det många organisationer och föreningar runt om i Sverige som har möjlighet att sprida information och kommunicera om allemansrätten. Därför delar de nu ut bidrag till informations- och kommunikationssatsningar som fokuserar på att öka kunskapen om just allemansrätten.

─ I förlängningen ska detta arbete leda till att fler människor väljer att vara ute i naturen, känner sig hemma där och till att problem med skador och störningar minskar, säger Sanja Kuruzovic på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Ansökan om bidrag ska skickas till Naturvårdsverket senast den 31 mars 2020.

Läs mer om bidraget på Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats

Genom allemansrätten har vi alla tillgång till naturen och Länsstyrelsen arbetar för att naturen ska vara tillgänglig för alla.

Kontakt