Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Det är viktigt att hålla koll på grundvattennivåerna

Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Nya mätstationer för grundvattennivåer kan användas som underlag i samhällsplanering och krishantering.

Under 2019 installerades 10 nya mätstationer för grundvattennivåer runt om i Norrbotten. Borrning och installation av grundvattenrör gjordes i november och december. Nivåmätarna kommer att installeras i år.

Nu finns totalt 38 stationer för nivåövervakning i Norrbotten som gör att Länsstyrelsen i Norrbottens län långsiktigt kan följa grundvattentillgången för en större geografisk yta av länet.

Resultat från övervakningen kan sedan användas som underlag i samhällsplanering, krishantering och eventuellt dricksvattenförsörjning. Det är också viktigt för uppföljning av miljökvalitetsmålet för grundvatten.
Data från övervakningen finns hos Sveriges geologiska undersökning (SGU) som är nationellt ansvarig myndighet för grundvattenövervakningen. 

De nya stationerna har bekostats av extra medel från Havs- och vattenmyndigheten.

Kontakt