Publiceringsdatum: 12 februari 2020

Länsstyrelsen utlyser 8,6 miljoner till integrationsinsatser

Foto: Lasse Mikkelson

Nu kan kommuner, kommunalförbund, ideella föreningar och trossamfund ansöka om medel för att genomföra integrationsinsatser för asylsökande och nyanlända i länet.

Totalt har Länsstyrelsen i Norrbottens län i år tilldelats 8 623 428 kronor i tre separata utlysningar.

Tidiga insatser för asylsökande

Syftet med statsbidraget är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta asylsökande personers kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd. Det handlar också om att främja etableringsprocessen samtidigt som väntetiden under asyltiden blir mer meningsfull.

Målgruppen för insatserna är asylsökande som är 18 år och äldre i alla boendeformer samt de med uppehållstillstånd som är över 18 år och som bor i Migrationsverkets anläggningsboende.

Vem kan söka?

Kommuner, kommunalförbund, ideella föreningar och trossamfund kan ansöka om bidraget.

Stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Det rör sig om att underlätta etableringen i samhället, att skapa nätverk, att stödja språkinlärning eller att ge socialt stöd till ensamkommande barn. Medel kan beviljas för insatser som riktar sig till asylsökande såväl som nyanlända och ensamkommande barn.

Vem kan söka?

Ersättning får lämnas för verksamhet som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer.

Sista ansökningsdag är den 27 april 2020.

Länk till mer information och ansökningshandlingar

Underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna

Länsstyrelserna får lämna ersättning för insatser för att underlätta bosättning samt skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och/eller ensamkommande barn. Bidraget kan också användas till utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ för att underlätta etableringen av nyanlända och ensamkommande i samhället.

Beredskap står i detta sammanhang för politisk vilja och organisatorisk förmåga och mottagningskapacitet för tillgång till bostäder, praktik, utbildning och arbete.

Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av kommuner och kommunalförbund.

Ansökningar prövas löpande till och med den 1 september.

Länk till mer information om utlysningen och ansökningshandlingar

Kontakt