Publiceringsdatum: 11 februari 2020

Brott riktade mot barn hanteras olika i länets kommuner

En grupp barn leker med en boll i siluett mot ljus himmel.

Foto: Mostphotos

Polis och åklagare har därför initierat en utbildning för att stärka hanteringen av ärenden gällande brottsutsatta barn. Målet är att ärenden som berör barn ska hanteras likvärdigt oavsett var i länet de utsatta barnen är bosatta.

- I ett så stort län som Norrbotten med många kommuner är det givetvis en utmaning få till enhetlighet i rutiner och praktisk hantering. Därför ser vi dagen som ett utmärkt tillfälle att dela våra lägesbilder och förutsättningar för att utveckla samverkan och öka förståelsen för olika aktörers ansvar och utmaningar, säger Karin Markaberg, chef för utredningssektionen i polisområde Norrbotten.

Utbildningsdagen riktar sig till personer från polis, åklagare, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt advokater.

- Jag ser fram emot den här dagen som är ett viktigt avstamp i stärkandet av arbetet med målgruppen brottsutsatta barn. Det finns ett stort intresse i länet för att delta under dagen vilket tyder på att behov och vilja att öka kunskapen finns. Brottsutsatta barn är en grupp som är beroende av att vuxenvärlden agerar för att hjälpa dem ur sin situation. För att kunna göra det krävs både kunskap och mod och det är något som jag hoppas att den här dagen kan bidra till, säger Sara Avander, samordnare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor på länsstyrelsen i Norrbottens län.

Utbildningen fokuserar på den del av kedjan som sträcker sig från det att ett ärende aktualiseras och fram till dess att åtal väcks. Målsättningen med denna insats är att fler ska känna sig trygga i hanteringen samt att det ska finnas fungerande rutiner och handlingsplaner för ärenden som berör barn i alla kommuner.

Kontakt

Sara Avander

Samordnare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, LST Norrbottens län

Karin Markaberg

Chef utredningssektionen i polisområde Norrbotten

Telefon 010-568 40 22

Anna Väppling

Kammaråklagare Åklagarmyndigheten

Telefon 010-56 265 40