Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sök Klimatklivet - en investering i Norrbottens utveckling

Två kvinnor med barn sitter på bänk framför fjällsjö med snöklädda fjäll bakom.

Syftet med Klimatklivet är att bidra till mindre utsläpp av växthusgaser och därmed lindra effekterna av klimatförändringarna. Foto: Peter Rutherhagen / Johnér

Den 10 februari öppnar Klimatklivet sin första ansökningsomgång för 2020 - en möjlighet för organisationer att söka klimatinvesteringsstöd för bryta sitt fossilberoende. I Norrbotten är ännu utdelade medel litet på grund av att ansökningarna är få.

I den nationella satsningen Klimatklivet kan företag, kommuner och andra organisationer ansöka om stöd till investeringar som minskar utsläppen av klimatpåverkande gaser. Sett till andelen sökta medel är omställningen till klimatneutral teknik i full gång i de tre storstadslänen. Men i Norrbotten finns ännu stort utrymme för fler ansökningar.

- Som ett industritungt och innovationsrikt län behöver även Norrbotten ställa om till klimatneutral teknik, säger Maria Palo Isaksson, handläggare för klimat- och energifrågor på Länsstyrelsen. - Här finns en stor potential att göra Norrbotten mer attraktivt för investerare och för att locka ny kompetens. Därför hoppas vi nu på fler ansökningar till Klimatklivet under året, betonar hon.

Sedan starten 2015 har ansökningar för cirka fem miljarder kronor beviljats nationellt, drygt 2 % av dessa har gått till investeringar i Norrbottens län. Den vanligaste åtgärden i Klimatklivet är att byta ut fossila bränslen mot bioolja, pellets eller andra förnybara bränslen. Installation av publika laddstationer för elfordon är en annan mycket vanlig åtgärd som kan få stöd.

- När man ansöker om Klimatklivet är det viktigt att kunna visa på besparingen av klimatpåverkande gaser i förhållande till investeringskostnaden. Storleken på besparingen avgör rätten till investeringsstödet. - Vi rekommenderar därför att tidigt ta kontakt med oss på Länsstyrelsen för rådgivning innan ansökan, avslutar Maria Palo Isaksson.

Sista datum för ansökan i denna omgång är den 10 mars.

Ansökningsomgångar för Klimatklivet 2020:

  • 10 februari–10 mars
  • 5–28 maj
  • 27 augusti–24 september
Logotyp Klimatklivet

Kontakt

Klimatklivet Norrbotten