Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lövin ledde Barentsrådets miljöministermöte i Luleå

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin ledde Barentsrådets miljöministermöte 4–5 februari i Luleå. Ministrarna beslutade om avveckling av fyra särskilt förorenade områden i Nordvästra Ryssland. Samarbete kring biologisk mångfald och klimat stod också på agendan, liksom ett besök på SSAB Hybrit.

Mötet i Luleå var det 14:e miljöministermötet inom Barentssamarbetet och avslutade det svenska ordförandeskapet i Barents miljösamarbete.

— Föroreningar av vatten och natur stannar inte vid några gränser och då är det avgörande att vi agerar gränsöverskridande. Det är glädjande att vi nu kan bekräfta att fyra av barentsområdets värsta förorenare åtgärdats under det svenska ordförandeskapet, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Barentsrådet upprättade en lista över 42 särskilt förorenade områden i nordvästra Ryssland, så kallade ”hot spots”, år 2003. I och med att ministrarna idag godkände förslaget att avveckla fyra, så har sammanlagt elva hela och fem halva hot spots avvecklats.
Under det svenska ordförandeskapet har särskild vikt lagts vid att få Barentssamarbetet att bidra till att stärka Rysslands införande av en modernare miljöskyddslagstiftning för industrin.

Ministrarna diskuterade även samarbetet inom biologisk mångfald som är viktigt för att skydda och bevara Barentsregionens unika natur. Länderna utbyter där erfarenheter och genomför konkreta restaureringsprojekt, bland annat i flera älvar. På klimatområdet har Sverige verkat för att stärka det regionala arbetet med klimatstrategier.

— Klimatkrisen kan bara lösas genom att vi alla agerar för att kraftfullt minska utsläppen. Den här typen av regionala och nationella samarbeten är viktiga för att kunna höja ambitionsnivån, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Ministermötet antog dessutom en deklaration om inriktningen för samarbetet under det kommande finska ordförandeskapet. Mötet avslutades med att Isabella Lövin överlämnade ordförandeskapsstaven till sin finska kollega, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Barenstssamarbetet

Barentsregionen omfattar landområdena runt Barents hav och på Nordkalotten. Barentssamarbetet mellan Sverige, Norge, Finland och Ryssland inleddes 1993 och de fyra länderna turas om att leda samarbetet.
Samarbetet på miljöområdet fokuserar på de ryska hot spots, på klimat och på natur- och vattenfrågor.
Verksamheten genomförs på ett praktiskt och projektorienterat sätt i regionerna.

Kontakt