Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansök om mikroprojekt

Kolarctic har öppnat en ny ansökningsomgång för mikroprojekt . CBC-programmet stödjer gränsöverskridande samarbetsprojekt mellan länderna på Nordkalotten, EU-medlemsstaterna Sverige och Finland samt Norge och nordvästra Ryssland.

Den fjärde ansökningsomgången är öppen från 3 februari 2020 till 31 mars 2020, klockan 16.00 finsk tid.
Ansökningsomgången avser endast mikroprojekt under:

  • Tematiskt mål 1: Näringslivsutveckling och utveckling av små och medelstora företag.
  • Tematiska mål 6: Miljöskydd, klimatanpassning och minskad klimatpåverkan.

Projekten får maximalt pågå i 12 månader och budgeten får vara maximalt 50 000 euro för projekt med ryska, finska och svenska partners samt ytterligare 50 000 euro om norska partners deltar. Ansökningsförfarandet har förenklats.

Kolarctic CBC-programmet stödjer gränsöverskridande samarbetsprojekt.
Det övergripande målet är att främja en hållbar ekonomi och en attraktiv region, där invånare och besökare kan ta del av den arktiska naturen och att naturresurserna används på ett hållbart sätt.

Beviljade projekt kommer att kontrakteras under förutsättningen att EU-kommissionen godkänner Kolarctic CBC-programmets ansökan om budgetomfördelning.

Kontakt

Marjaana Lahdenranta

CBC-expert och kommunikatör