Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fullständigt oacceptabelt med ökade motsättningar i länet

Urfolkens rätt är en mänsklig rättighet. Den senaste tidens hot och hatiska kommentarer som spridits i sociala medier är fullständigt oacceptabelt, anser Länsstyrelsen och Sametinget i ett gemensamt uttalande.

Domen som gav Girjas sameby ensamrätt att upplåta jakt och fiske inom samebyns område avkunnades den 23 januari av Högsta domstolen.
Efter att domen avkunnats började inlägg dyka upp på sociala medier med hatiska och hotfulla kommentarer.

—Domen i Girjasmålet var tydlig och helt i enlighet med en fungerande rättsstat och våra demokratiska principer. Domar kan alltid diskuteras i denna demokratiska anda, men när åsikter ger uttryck för intolerans, och värst av allt hot, är det fullständigt oacceptabelt. Länsstyrelsens uppdrag är att verka för att de mänskliga rättigheterna ska få genomslagskraft i länet, ett uppdrag vi bär med stort allvar och stolthet. Urfolkens rätt är en mänsklig rättighet och en regional möjlighet, som vi tillsammans ska värna, säger Björn O. Nilsson, landshövding i Norrbottens län.

—Vissa människor blev tyvärr provocerade av domen men Sametinget har också fått många välgångsönskningar och hurrarop från svenskar över hela landet. Det bådar gott för framtiden. Alla former av rasism och hot, oavsett från vilket håll de kommer, är oacceptabla, säger Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti.

Kontakt

Per-Olof Nutti

Styrelseordförande Sametinget

Telefon 0980-780 27