Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen tecknar avsiktsförklaring med MTE Norrbotten

lastbild vinter mostphotos

Länsstyrelsen i Norrbottens län har nu undertecknat en avsiktsförklaring där MTE Norrbotten utgör en viktig del av den totala krisberedskapen för länet.

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund (FAK) och Sveriges Bilkårers Riksförbund har tidigare fått i uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) att bilda ett antal Motor- och transportenheter (MTE) fördelade över hela landet. Syftet med uppdraget var att utbilda och organisera förare som ska kunna göra insatser vid särskilda händelser när samhällets ordinarie resurser inte räcker till.

MTE Norrbottens grundorganisation kommer att bestå av cirka 20 lastbilsförare, 25 bandvagnsförare och 5 bussförare. Dessutom kommer det att finnas en stab som ansvarar för logistik, mat, dryck, boende och annat som krävs för att enheten inte ska belasta andra samhällsfunktioner.

MTE Norrbotten kan utgöra en förstärkning för kommuner, räddningstjänster, landsting och andra myndigheter som är i behov av transporter vid olika typer av samhällsstörningar. Dessutom kan MTE Norrbotten vara en resurs för speditionsbolag som transporterar mat och förnödenheter till kommuner och landsting, där brist på förare kan orsaka stora problem.

- Den här avsiktsförklaringen är en viktig del av den totala krisberedskapen i länet. Tack vare MTE Norrbottens organisation har vi nu ytterligare resurser tillgängliga om det skulle uppstå ett behov av det framöver, säger David Ström, handläggare vid enheten för samhällsskydd, Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Kontakt