Publiceringsdatum: 30 januari 2020

Senast uppdaterad: torsdag 30 januari, 13.50

Nu kan du köpa fiskekort för Gällivare kommun

Röding och fiskespö på isen.

Foto: Länsstyrelsen

Nu öppnar Länsstyrelsen åter försäljningen av det så kallade Gällivarekortet. Det gäller för fiske på statens vatten ovanför odlingsgränsen i Gällivare kommun. Informationsmaterialet som medföljer fiskekortet är nu uppdaterat med hänsyn till de förändringar som föranletts av Högsta domstolens dom i Girjasmålet.

Högsta domstolens beslut i Girjasmålet innebär att länsstyrelsen inte längre har rätt att upplåta fiske på den del av Gällivare kommun som utgörs av Girjas sameby. Eftersom Högsta domstolens beslut har omedelbar rättsverkan stoppade länsstyrelsen omedelbart all försäljning av det så kallade Gällivarekortet som fram till dess även omfattat Girjas samebys område ovanför odlingsgränsen.

- Vi stoppade försäljningen eftersom vårt informationsmaterial inte längre stämde med det område som vi får upplåta, säger David Bell, handläggare på Länsstyrelsen. - Nu har vi justerat informationen så att det tydligt framgår vilket område som Gällivarekortet gäller i, betonar David Bell.

Girjas sameby har meddelat att man tillåter de som löst säsongstillstånd för småviltsjakt att fortsätta att jaga enligt dessa under resten av jaktsäsongen. Vad gäller fiskekorten har Girjas sameby meddelat att man inte tillåter fiske på redan köpta årskort. För dem som redan köpt årskort för Gällivareområdet och haft för avsikt att fiska inom Girjas område kommer Länsstyrelsen därför att betala tillbaka fiskekortsavgiften om man så önskar. Återbetalning kommer att ske fram till den sista februari.

- Den som vill ha tillbaka fiskekortsavgiften ska vända sig till den återförsäljare där man köpt fiskekortet. Är dock kortet inköpt via internet så vänder man sig till Länsstyrelsen, förklarar David Bell.

Utfallet i Girjasmålet får också som följd att det kvoterade vattnet Tertojokk samt delar av bland annat Kaitum- och Kalix älvar inte längre ingår i länsstyrelsens upplåtelser.

Information om de aktuella avgränsningarna finns på Länsstyrelsens fiskekortbilagor för Gällivare- och Kiruna kommuner. Denna information finns även tillgänglig på länsstyrelsens webbplats.


Kontakt

David Bell

Projektkoordinator, WLE, Sverige
Vatten- och fiskeenheten