Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen fördelade 7 miljoner i kulturstöd 2019

Aitta, härbre, som lagats tack vare kulturstöd 2019 i Norrbotten.

En av aittorna - härbrena - i Lappstan som lagats tack vare kulturstödet 2019. Foto: Länsstyrelsen

År 2019 fördelade Länsstyrelsen ca 7 miljoner i kulturmiljöstöd till 60 olika insatser i Norrbottens län. Största möjliga kulturnytta avgjorde i prioriteringen bland de sökande.

Kulturmiljöstödet i länet uppgick 2019 till 7 miljoner. Beslut om stöd till 60 beviljade projekt gör det nu möjligt att genomföra en rad olika kulturmiljöinsatser i länet - alltifrån restaurering av ett lokstall i Boden till föreläsningar om byggnadsvård på friluftsmuseet Hägnan i Luleå.

- År 2019 ville vi särskilt främja kulturmiljöernas mångfald i länet. Därför är det glädjande att de aktuella projekten gäller många olika typer av insatser och miljöer, säger Sara Vintén, byggnadsantikvarie och kulturmiljöhandläggare på Länsstyrelsen.

Det kulturhistoriska värdet avgör vilka ansökningar Länsstyrelsen prioriterar men viktigt är också att projektet bidrar till de nationella kulturmiljömålen som betonar mångfalden. Att synliggöra och lyfta fram mer okända sidor av kulturmiljön ser därför Länsstyrelsen som viktigt.

- Exempelvis beslutade vi om stöd till en liten utställning om fjällvistet Parka som belyser den nomadiserande renskötseln ur ett familje- och barnperspektiv, den ska hänga i en av kåtorna på plats, förklarar Sara Vintén.

Ett annat viktigt projekt handlar om tre av de byggnadsminnesförklarade "aittorna" - härbrena - i Lappstan i Arvidsjaur, som behövde repareras.

- Byggnadsminnen och kyrkstäder är prioriterade i kulturstödet, så vi väntar oss fler ansökningar gällande Lappstan framöver, avslutar Sara Vintén .

Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården som fördelas genom Länsstyrelsen. Stödet kan sökas för åtgärder som berör byggnadsvård, fornvård, arkeologiska insatser och information om kulturmiljöer.

Kontakt