Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jakt och fiske inom Girjas sameby

trähammare

UPPDATERAT // Efter förfrågan från Girjas sameby har Länsstyrelsen i Norrbottens län nu åter aktiverat Girjas jaktområde i NatureIT. Därmed kan befintliga innehavare av årets läns- och kommuntillstånd, som gäller t o m 30 juni 2020, aktivera jaktdygn enligt samma villkor och med samma begränsningar som tidigare. Enligt Girjas sameby blir det inte möjligt att köpa enstaka jaktdygnstillstånd inom Girjas-området.

Den 23 januari beslutade Högsta domstolen att Girjas sameby – men inte staten – har rätt att upplåta småviltsjakt och fiske på samebyns byområde ovanför odlingsgränsen. Domen trädde i kraft med omedelbar verkan och Länsstyrelsen tog därför bort möjligheten att ge tillstånd till jakt eller fiske i området.

Domen gäller endast jakt och fiske ovan odlingsgränsen inom en av länets samebyar.

— Det är Länsstyrelsen som även i fortsättningen hanterar, administrerar och upplåter småviltsjakten och fisket på statens mark ovan odlingsgränsen, med undantag för området Girjas sameby. Reglerna är desamma som tidigare för övriga delar av länet och vi har ingen anledning att förändra dessa. Länsstyrelsen ingen uppfattning om eller när eventuellt fler samebyar kommer att tillerkännas motsvarande rätt som Girjas fått med anledning av Högsta domstolens dom eller hur denna fråga kommer att hanteras, säger länsråd Johan Antti.

Uppdaterad den 29 januari

Kontakt