Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

50 000 har gått webbkurs om våld

Fotomontage: Daniel Lindqvist och Steve Woodruff.

Intresset för att lära sig mer om mäns våld mot kvinnor är stort. På drygt tre år har 50 000 personer i hela landet gått en grundläggande webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Norrbotten sticker ut i sammanhanget när det kommer till yrkesverksamma inom förskola och skola där en högre andel har gått utbildningen jämfört med i övriga Sverige.

Utbildningen, som lanserades hösten 2016 och vänder sig till personal som möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete, utvecklades av Nationellt centrum för kvinnofrid, länsstyrelserna och Socialstyrelsen.

– I takt med att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer uppmärksammas mer i samhället har även efterfrågan på baskunskaper om våld ökat bland yrkesverksamma, säger Annika Engström, projektledare vid Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet.

Om man ser till hela landet arbetar omkring hälften av de 50 000 användarna inom socialtjänsten och 16 procent inom hälso- och sjukvården samt tandvården. I Norrbotten har en procentuellt hög andel yrkesverksamma inom skola och förskola gått webbutbildningen.

– Det är glädjande att se att så många yrkesverksamma genomgår webbkursen då grundläggande kunskap om våld i nära relationer är avgörande för att våldsutsatthet ska upptäckas. I Norrbotten är den yrkeskategori som i störst utsträckning använt webbkursen personal från skola och förskola vilket är fantastiskt eftersom kunskapen då också kan bidra till förebyggande arbete samt att barn som upplever våld kan upptäckas i ett tidigt skede”, säger Sara Avander, Samordnare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen i Norrbottens län.

I kursen får deltagarna följa ett fiktivt fall med en våldsutsatt kvinna. I fyra avsnitt beskrivs våldets omfattning, uttryck och konsekvenser men också olika samhällsaktörers ansvar. Man kan gå kursen enskilt vid den egna datorn eller i grupp, till exempel vid arbetsplatsträffar.

– Att det är tre olika myndigheter som har utvecklat kursen tillsammans har haft stor betydelse för genomslagskraften och spridningen, säger Annika Engström.

Webbkursen har även uppmärksammats utomlands, och i Finland har det gjorts en motsvarande kurs för yrkesverksamma efter svensk förebild.

Fakta

Webbkursen om våld ger baskunskaper i mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen har tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid, Socialstyrelsen och Länsstyrelserna gemensamt.

Kontakt

Sara Avander

Samordnare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen i Norrbottens län