Publiceringsdatum: 16 januari 2020

Senast uppdaterad: torsdag 12 mars, 16.49

Rundabordssamtal om gruvetablering i norra Sverige

Högsta ledningarna för myndigheter och gruvföretag samlas i Luleå för rundabordssamtal om gruvetablering i norra Sverige.

Syftet med samtalen är att öka kunskapen och förståelsen för varandras roller med fokus på tillståndsprocesserna samt diskussion om utvecklingsbehov av dessa processer. Medverkar gör även statssekreterare Emil Högberg från Näringsdepartementet.

Rundabordssamtalen är en fortsättning på den dialog som länsstyrelserna i Norrbottens- och Västerbottens län för tillsammans med LKAB och Boliden kring förutsättningarna för en hållbar gruvverksamhet, en dialog som sker vid sidan om de formella samråden.

—Det ligger både i myndigheternas och branschens intressen att vi tillsammans för en dialog hur vi kan utveckla förutsättningarna för en hållbar gruvverksamhet i världsklass. Det handlar bland annat om tillståndsprocesserna och vi är överens om flera områden som behöver utvecklas. Vi har bland annat uppvaktat näringsminister Ibrahim Baylan med en gemensam skrivelse i november förra året, säger Norrbottens landshövding Björn O. Nilsson.

I samtalen deltar drygt 50 inbjudna från bland annat LKAB, Boliden, Kaunis Iron, Bergsstaten, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten samt länsstyrelserna i Norrbottens- och Västerbottens län.

Rundabordssamtalen äger rum den 17 januari på Vetenskapens hus i Luleå.

Arrangemanget är endast öppet för särskilt inbjudna.

Kontakt