Publiceringsdatum: 16 januari 2020

Senast uppdaterad: måndag 20 januari, 08.43

Har du sett spår av lodjur?

Figur 1:Tydlig spårstämpel efter en höger baktass av lodjur. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten Fältenheten

Figur 1:Tydlig spårstämpel efter en höger baktass av lodjur. Observera att tådynorna är osymmetriska och att klorna oftast inte syns i en lodjursstämpel. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten Fältenheten

Varje vinter inventerar Länsstyrelsen Norrbotten länets lodjursstam i samverkan med samebyarna. Lodjursinventeringen pågår från den 1 oktober till sista februari och nu börjar den viktigaste tiden. Därför behöver vi din hjälp!

Om du ser till exempel ett lodjursspår eller har fått en bild på lodjur från din åtelkamera är det jättebra om du vill hjälpa till och rapportera detta till oss.

— Vi vill tacka samtliga personer som redan idag rapporterar rovdjursobservationer till oss, säger Alexander Winiger, inventeringsansvarig för stora rovdjur i Norrbottens län.

Vad gäller vid spårning av stora rovdjur?

De stora rovdjuren är fridlysta förutom under jakt.

  • Enligt 31 § Jaktlagen inte får använda motordrivna fortskaffningsmedel för att söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt.
  • Enligt 4 § Artskyddsförordningen är stora rovdjur fridlysta förutom under jakt. Detta innebär att man inte avsiktligt får störa dessa djur.

Hur rapporterar man till oss?

Använd rapporteringssystemet Skandobs som du kan hantera via webbformulärlänk till annan webbplats eller som en app; Skandobs touch.
Det går även bra att ringa till oss eller skicka ett mejl.

I Skandobs kan du rapportera synobservationer av rovdjuren björn, varg, lodjur eller järv.
Rovdjurstagna byten, spår eller andra tecken som till exempel spillning kan också rapporteras in. Fota gärna dina iakttagelser om det är möjligt.

Vad gäller spår så kan du gärna ta två olika bilder. Kom ihåg att:

  1. Den första ska visa den tydligaste spårstämpel du hittar (se Figur 1).
  2. Den andra ska visa spårlöpan (minst fem spårstämplar, se Figur 2).
  3. Lägg helst en storleksjämförelse som en tumstock, tändsticksask, snusdosa eller liknande bredvid spåren innan du fotar.

Kontakt