Publiceringsdatum: 2 januari 2020

När krisen inträffar - gå in på Krisinformation.se

Tillgång till information är oerhört viktigt vid en kris eller allvarlig händelse. Om fler får information hur de ska agera och kan hjälpas åt blir krisen enklare att hantera och avhjälpa. Krisinformation.se genomför nu en bred kampanj i flera kanaler för att öka allmänhetens kännedom.

Krisinformation.se

Syftet med webbplatsen är att göra det lättare för allmänheten att hitta bekräftad information från svenska myndigheter genom att samla den på ett ställe och att minska risken för att felaktig information sprids. Krisinformation.se ska också stärka enskilda medborgares förutsättningar att fatta medvetna beslut i en kris.

Hur kan jag bidra?

Hjälp gärna till att dela kampanjen så att informationen når ut till alla medborgare.

Reklamkampanj om Krisinformation.selänk till annan webbplats

Krisinformation.se, samlad krisinformation från svenska myndigheterlänk till annan webbplats

Snabb och tillförlitlig information under pågående kris

Tanken är att medborgarna inte ska behöva veta vilken myndighet, kommun eller länsstyrelse som är ansvarig, utan kan gå till Krisinformation.se för att få en samlad bild. Redaktionen länkar alltid vidare till ansvariga myndigheter och svarar på frågor från medborgare i sociala medier.  

Kontakt