Publiceringsdatum: 19 december 2019

Länsprojekt som har beviljats medel

Drygt fem miljoner kronor har fördelats på 18 lokala samverkansprojekt som sökt bidrag från Längmanska företagarfonden under 2019.

Längmanska företagarfondens övergripande mål är att finansiera samverkansprojekt vilka med miljöhänsyn skapar affärsmöjligheter för länets näringsliv.
Under 2019 har 18 projekt beviljats bidrag av totalt 38 projekt.

Längmanska fonden satsar dels i projekt av branschupp-byggande/branschutvecklande karaktär, dels i direkta företagssamverkansprojekt med inriktning mot olika delar av affärsutveckling.
Längmanska företagarfonden har en årlig budget på cirka 5 miljoner kronor att satsa i olika projekt.

Några riktlinjer:

  • stödet är ett bidrag utan återbetalnings-skyldighet
  • vi stödjer projekt där projektets resultat kommer flera företag till del. Vi satsar i stort sett aldrig i enskilda företags affärsprojekt
  • vår tumregel är att finansiera lika mycket som intressenterna själva satsar i kontanter
  • våra beslut ligger i storleksordningen 50–500 tkr, med riktvärdet 200-300 tusen kronor.
  • vi tar i de flesta fall årsvisa beslut

2019 års projekt

Beslut 17 decemberTeknikens hus

Mat, miljö och matematik


A New Sweden Norrfjärden

Svampfärgning ullkläder

https://www.anewsweden.com/

Arctic Space Technologies

Highperformance software

https://www.arcticspacetech.com/

Swedish Space Corporation

Global Watch Center 2


Hushållningssällskapet

Kluster och testbädd


Invest in Norrbotten

Arctic Maritime Fish Farm


Totalt beviljat 17 dec

1 800 000


SustainaSearch AB

SustainaSearch

http://sustainasearch.se/

LRF Norrbotten

Soliga lantbruk i norr


SunCarbon Production

SunCarbon


RISE SICOMP

Test & Demo miljö


Olle Lundquist AB

Spelskandalen

Tv-serie

Investeringar i Norrbotten AB

Testbädd Nord

https://www.demonorth.com/

Region BD/Resurscentrum

Formstark Norrbotten


Online Marina Sweden AB

OnlineMarina

https://www.onlinemarina.se/

Spotin AB

Konsultstöd

https://www.spotin.com/

Sámi Duodji

Artist in Residence


SPGA

TRE


Norrbottens Handelskammare

Export Cooperation


Tidigare beslut under 2019

3 375 000


Totalt beviljat 2019

5 175 000

 


Kontakt