Publiceringsdatum: 3 december 2019

Företag och föreningar får allt svårare att hantera kontanter

I dag presenterar länsstyrelserna rapporten: Bevakning av grundläggande betaltjänster 2019. Här konstateras att tillgången till grundläggande betaltjänster i Norrbottens län generellt sett inte tillgodoser samhällets behov.

Främst gäller det tillgången till kontanter men även möjligheten för företag och föreningar att deponera dagskassor. Idag är många av länets banker kontantfria och i inlandet upprätthålls kontanthanteringen, förutom av de betaltjänstombud som finns, till stor del av Sparbanken Nord.

— Även många företag har slutat att hantera kontanter, vilket är problematiskt för de grupper i samhället som har svårigheter att använda digitala betaltjänster, säger Helena Morén, processledare för grundläggande betaltjänster i Norrbottens län.

För företag och föreningar innebär denna utveckling att det har blivit svårare att deponera dagskassor, då det finns få inlämningsställen kvar.

Årets nationella bevakningsrapport lyfter fram dagskassehantering som en stor utmaning där det brister i tillgång, både för företag och föreningar inom glest befolkade områden. Statistiken visar att det i dagsläget finns drygt 1 000 platser som erbjuder dagskassehantering i landet. Det är nästan en halvering av antal platser sedan 2016.

— Minskningen har varit påtaglig under året. Flera länsstyrelser lyfter problematiken med att allt fler serviceboxar tas bort och inte ersätts med någon annan lösning. Längre avstånd till dagskassehantering leder till ökade kostnader, en högre arbetsbelastning och kan även innebära ökade säkerhetsrisker, säger Johanna Jansson och Sara Ehrenberg, nationella samordnare för grundläggande betaltjänster.

Länsstyrelserna bedömer att det är viktigt att öka den digital delaktighet för att förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster. Det krävs både fler utbildningsinsatser och ökad möjlighet till personlig service.

Kontakt